گردن خوابیده به پشت

0
4017
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

عضلات اصلی : گردن

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : گردن خوابیده به پشت
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : گردن
عضلات دیگر : -
تجهیزات : سایر
سطح تمرین : متوسط

تصاویر تمرین گردن خوابیده به پشت روی میز

گردن خوابیده به پشت روی میز
گردن خوابیده به پشت روی میز

راهنمای تمرین گردن خوابیده به پشت روی میز

  1. به پشت روی یک میز تخت دراز بکشید ، اجازه دهید همه بدن شما صاف باشد . یک وزنه را روی پیشانی خود قرار دهید . نکته : هنگام دراز کشیدن دقت داشته باشید که شانه های شما باید از انتهای میز جلوتر بوده و کول ها ، گردن و سر شما روی میز نباشد . این وضعیت شروع حرکت است .
  2. در حالی که با دو دست وزنه را ایمن کرده و مانع افتادن آن می شوید ، به آرامی سر خود را عقب آورده و  عمل دم را انجام دهید .
  3. در حالی که عمل بازدم را انجام می دهید ، سر خود را بالا آورده و به وضعیت شروع حرکت بازگردید . یک ثانیه وضعیت انقباض را حفظ کنید .
  4. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار نمایید .

توجه :

از انجام هرگونه حرکت ناگهانی به شدت خودداری کنید .

سایر روش ها برای اجرای این حرکت :

اگر تازه کار هستید بدون وزنه حرکت را اجرا کنید .

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here