کرانچ اریب

0
2893
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

عضلات اصلی : شکم

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : کرانچ اریب (اُبلیک)
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : شکم
عضلات دیگر : -
تجهیزات : تنها بدن
سطح تمرین : مبتدی

تصاویر تمرین کرانچ اریب برای آقایان

کرانچ اریب (اُبلیک)
کرانچ اریب (اُبلیک)

تصاویر تمرین کرانچ اریب برای خانم ها

کرانچ اریب (اُبلیک) خانم ها
کرانچ اریب (اُبلیک) خانم ها

آموزش تمرین کرانچ اریب

  1. تخت روی زمین دراز کشیده و پشت خود را روی زمین قرار دهید. برای اجرای این تمرین باید یک دست خود را کنار سر قرار داده و دست دیگر را روی زمین کنار بدن بگذارید.
  2. پاهایتان را روی یک سطح بلند مانند میز تخت قرار دهید.
  3. حال شانه ای که سمت دست کنار سرتان است را بالا بیاورید.
  4. شانه و بدنتان را بالا آورده تا زمانی که با زانو تماس پیدا کند. به عنوان مثال، اگر دست راست تان کنار سر قرار دارد، بدنتان را بالا آورده تا زمانی که آرنج دست راست با زانو ی پای چپ تماس برقرار کند. برای سمت دیگر نیز به همین روش اقدام کنید. با این تفاوت که آرنج دست چپ باید با زانوی پای راست برخورد داشته باشد.
  5. بعد از برخورد آرنج با زانو، بدن خود را پایین آورده و به وضعیت شروع حرکت بازگردید.
  6. هنگام پایین آوردن بدن عمل دم و هنگام بالا بردن آن عمل بازدم را انجام دهید.
  7. تمرین را به تعداد توصیه شده برای هر سمت تکرار نمایید.

نکته: اگر چه نمی توان این تمرین را سخت تر کرد، بهتر است برای افزایش تنش، روی اجرای صحیح و سرعت پایین تمرین تمرکز داشته باشید.

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here