قایقی تک دست با کتل بل

0
878
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

عضلات اصلی : پشت میانی

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : قایقی تک دست با کتل بل
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : پشت میانی
عضلات دیگر : عضله بازو
تجهیزات : کتل بل
سطح تمرین : متوسط

تصاویر تمرین قایقی تک دست با کتل بل برای آقایان

قایقی تک دست با کتل بل
قایقی تک دست با کتل بل

تصاویر تمرین قایقی تک دست با کتل بل برای خانم ها

قایقی تک دست با کتل بل
قایقی تک دست با کتل بل

آموزش تمرین قایقی تک دست با کتل بل

  1. یک کتل بل مقابل پای خود قرار داده و زانو های خود را اندکی خم کرده تا در حالت اغازین قرار گیرید. در این حالت باسن خود را تا جایی که امکان دارد بیرون دهید.
  2. کتل بل را گرفته و به طرف شکم خود بکشید، پشت خود را منقبض کرده و ارنج خود را خم کنید.
  3. با پشت صاف، کتل بل را پایین اورده و حرکت را تکرار کنید.

 

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here