تاب دادن تک دست کتل بل

0
214
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

عضلات اصلی : همسترینگ

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : تاب دادن تک دست کتل بل
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : همسترینگ
عضلات دیگر : -
تجهیزات : کتل بل
سطح تمرین : متوسط

تصاویر تمرین تاب دادن تک دست کتل بل برای آقایان

تاب دادن تک دست کتل بل
تاب دادن تک دست کتل بل

تصاویر تمرین تاب دادن تک دست کتل بل برای خانم ها

تاب دادن تک دست کتل بل خانم ها
تاب دادن تک دست کتل بل خانم ها

آموزش تمرین تاب دادن تک دست کتل بل

  1. یک دمبل کتل بل در دست گرفته و آن را بین پاهای خود نگه دارید.
  2. باسن خود را عقب برده و زانوها را خم کنید. مطمئن شوید که پشت صاف بوده و جهت سر به سمت جلو باشد. این وضعیت شروع حرکت است.
  3. با قدرت کتل بل را بین پاهای خود تاب داده و بلا فاصله جهت آن را برعکس نموده و آن را به سمت بیرون بیاورید. اجازه دهید کتل بل به سمت بیرون تاب بخورد و بالا برود.
  4. سپس دوباره کتل بل را پایین برده و به سمت بین پاها تاب دهید.
  5. تمرین را به تعداد توصیه شده تکرار نمایید.
  6. دست را عوض کرده و با سمت دیگر تمرین را اجرا کنید.

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here