قایقی تک دست با هالتر بلند

0
1310
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

عضلات اصلی : پشت میانی

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : قایقی تک دست با هالتر بلند
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : پشت میانی
عضلات دیگر : عضله بازو، عضله های پشت
تجهیزات : هالتر
سطح تمرین : مبتدی

تصاویر تمرین قایقی تک دست با هالتر بلند

قایقی تک دست با هالتر بلند
قایقی تک دست با هالتر بلند

راهنمای تمرین قایقی تک دست با هالتر بلند

  1. یک میله را درون یک گیره و یا در گوشه ای قرار داده تا از حرکت ان جلوگیری شود، در انتهای ان یک وزنه ی مناسب قرار دهید.
  2. کنار میله ایستاده و میله را در قسمت نزدیک به وزنه بگیرید. با استفاده از ران و ساق پاها در حالت ایستاده قرار بگیرید.
  3. یک حالت ایستاده با زانوی خم شده، ران عقب رفته و سینه ی رو به بالا به خود بگیرید.
  4. وزنه را با منقبض کردن شانه ها و خم کردن ارنج به کنار خود بکشید( وزنه را به ارامی بکشید)
  5. بعد از یک مکث کوتاه به حالت اغازین بازگردید.
  6. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

 

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here