ساعد با گرفتن صفحه

0
1651
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

عضلات اصلی : ساعد

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : ساعد با گرفتن صفحه
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : ساعد
عضلات دیگر : -
تجهیزات : سایر
سطح تمرین : متوسط

تصاویر تمرین ساعد با گرفتن صفحه برای آقایان

ساعد با گرفتن صفحه
ساعد با گرفتن صفحه

تصاویر تمرین ساعد با گرفتن صفحه برای خانم ها

ساعد با گرفتن صفحه خانم ها
ساعد با گرفتن صفحه خانم ها

آموزش تمرین ساعد با گرفتن صفحه

  1. دو عدد صفحه با وزن برابر و متناسب با توانایی خود را کنار هم قرار دهید.
  2. طوری صفحه ها را بگیرید که انگشت شصت شما در یک سمت و سایر انگشتان در سمت دیگر باشند. این وضعیت شروع حرکت است.
  3. صفحه ها را بین انگشتان خود فشار دهید. تا جایی که می توانید این وضعیت را حفظ کنید.
  4. تمرین را به تعداد توصیه شده در برنامه خود تکرار نمایید.
  5. دست خود را عوض کرده و تمرین را دست دیگر انجام دهید.

هشدار:

اقدام برای نگه داشتن طولانی مدت وزنه ها ممکن است باعث افتادن آن ها از دست شما شود، بنابراین این امکان وجود دارد که وزنه ها روی پای شما سقوط کنند. پس اگر حس کردید وزنه ها در حال سر خوردن از دستان شما هستند، به آرامی زانوهای خود را خم کرده و وزنه ها را روی زمین قرار دهید.

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here