ساق پا نشسته

0
3533
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

عضلات اصلی : ساق پا

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : ساق پا نشسته
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : ساق پا
عضلات دیگر : -
تجهیزات : دستگاه
سطح تمرین : مبتدی

تصاویر تمرین ساق پا نشسته

ساق پا نشسته
ساق پا نشسته

راهنمای تمرین ساق پا نشسته

  1. روی دستگاه نشسته و انگشتان پای خود را روی قسمت پایینی سکو گذاشته و پاشنه ی پاهای شما آزاد باشد.
  2. قسمت پایینی ران خود را زیر بالشتک قرار دهید که نیاز است متناسب با ارتفاع ران خود آن را تنظیم کنید. اکنون دستان خود را روی بالشتک قرار داده تا از سر خوردن آن به جلو، جلوگیری شود.
  3. با بالا کشیدن پاشنه ی پاهایتان و آزاد کردن میله ی اطمینان وزنه را به آرامی بلند کنید. این حالت آغازین حرکت می باشد.
  4. در حالی که عمل دم را انجام می دهید بوسیله ی خم کردن قوزک پا به آرامی پاشنه ی پاهایتان را پایین آورده تا ساق پاهایتان بطور کامل در کشش بیفتد.
  5. بوسیله ی کشش در قوزک پا، پاشنه ی پاهایتان را تا جایی که امکان دارد ساق پا  منقبض شود، بالا برده در حالی که عمل بازدم را انجام می دهید. حالت انقباض بالایی را برای یک ثانیه نگه دارید.
  6. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

 

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here