ساعد با دمبل نشسته تک دست

0
76
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

عضلات اصلی : ساعد

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : ساعد با دمبل نشسته تک دست
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : ساعد
عضلات دیگر : -
تجهیزات : دمبل
سطح تمرین : مبتدی

تصاویر تمرین ساعد با دمبل نشسته تک دست برای آقایان

ساعد با دمبل نشسته تک دست
ساعد با دمبل نشسته تک دست

تصاویر تمرین ساعد با دمبل نشسته تک دست برای خانم ها

ساعد با دمبل نشسته تک دست خانم ها
ساعد با دمبل نشسته تک دست خانم ها

آموزش تمرین ساعد با دمبل نشسته تک دست

  1. یک دمبل در دست گرفته و روی یک میز تخت بنشینید.
  2. پاهای خود را روی زمین قرار دهید به طوری که فاصله آن ها از هم مقداری از عرض شانه ها بیشتر باشد.
  3. به جلو خم شده و ساعد راست خود را روی ران راست قرار دهید. کف دست باید به سمت بالا باشد. نکته: مطمئن شوید که مچ دست روی زانو قرار گرفته باشد. این وضعیت شروع حرکت است.
  4. دمبل را با انجام عمل دم تا جای ممکن از ناحیه مچ دست پایین برده و دمبل را محکم نگه دارید.
  5. حال به آرامی و با انجام عمل بازدم دمبل را تا جای ممکن بالا ببرید. توجه کنید که دمبل باید از وضعیت شروع حرکت بالاتر برود. در قسمت بالایی حرکت یک ثانیه مکث کنید. توجه: فقط مچ دست باید حرکت داشته باشند.
  6. تمرین را به تعداد توصیه شده تکرار نمایید.
  7. حرکت را با دست دیگر اجرا کنید.

سایر روش ها برای اجرای این حرکت:

به جای استفاده از دمبل می توانید از هالتر هم استفاده کنید.

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here