ساعد با هالتر نشسته مچ برعکس

0
225
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

عضلات اصلی : ساعد

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : ساعد با هالتر نشسته مچ برعکس
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : ساعد
عضلات دیگر : -
تجهیزات : هالتر
سطح تمرین : مبتدی

تصاویر تمرین ساعد با هالتر نشسته مچ برعکس برای آقایان

ساعد با هالتر نشسته مچ برعکس
ساعد با هالتر نشسته مچ برعکس

تصاویر تمرین ساعد با هالتر نشسته مچ برعکس برای خانم ها

ساعد با هالتر نشسته مچ برعکس خانم ها
ساعد با هالتر نشسته مچ برعکس خانم ها

آموزش تمرین ساعد با هالتر نشسته مچ برعکس

  1. یک هالتر را طوری در دست بگیرید که کف دست ها به سمت پایین بوده و فاصله دست ها از هم به اندازه عرض شانه ها باشد.
  2. روی یک صندلی نشسته و پاهای خود را روی زمین قرار دهید به طوری که فاصله آن ها از هم مقداری از عرض شانه ها بیشتر باشد.
  3. به جلو خم شده و ساعد های خود را روی ران ها قرار دهید. نکته: مطمئن شوید که مچ دست ها روی زانوها قرار گرفته باشند. این وضعیت شروع حرکت است.
  4. هالتر را با انجام عمل دم تا جای ممکن از ناحیه مچ دست پایین برده و هالتر را محکم نگه دارید.
  5. حال به آرامی و با انجام عمل بازدم هالتر را تا جای ممکن بالا ببرید. توجه کنید که هالتر باید از وضعیت شروع حرکت ها بالاتر برود. در قسمت بالایی حرکت یک ثانیه مکث کنید. توجه: فقط مچ ها باید حرکت داشته باشند.
  6. تمرین را به تعداد توصیه شده تکرار نمایید.

سایر روش ها برای اجرای این حرکت:

این تمرین را می توانید با استفاده از یک یا دو دمبل هم انجام دهید. به جای استفاده از هالتر معمولی می توانید از هالتر خم هم استفاده کنید.

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here