زیربغل سیم کش تک دست

0
11204
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

عضلات اصلی : زیربغل

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : زیربغل سیم کش تک دست
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : زیربغل
عضلات دیگر : جلوبازو، پشت میانی
تجهیزات : سیم کش
سطح تمرین : مبتدی

تصاویر تمرین زیربغل سیم کش تک دست

زیربغل سیم کش تک دست
زیربغل سیم کش تک دست

آموزش تمرین زیربغل سیم کش تک دست

  1. یک دسته تکی را به پایین ترین قسمت دستگاه سیم کش متصل کنید.
  2. بعد از انتخاب وزن مناسب، چند قدم عقب آمده و پاهای خود را با فاصله نسبتا زیاد باز کنید. بازویی که با آن دسته را گرفته اید باید کاملا کشیده شده و شانه رو به جلو متمایل باشد. همچنین برای کنترل بیشتر باید از ناحیه کمر خم شوید (مطابق تصویر)، کف دست هم باید به سمت پایین باشد. این وضعیت شروع حرکت است.
  3. با منقبض کردن عضله سرشانه و جمع کردن آرنج دسته را به عقب بکشید. هنگام انجام این قسمت، مچ دست را به آرامی بچرخانید تا کف دست به سمت بدن شما قرار گیرد.
  4. پس از یک ثانیه مکث در این وضعیت، دسته را به آرامی به وضعیت شروع حرکت بازگردانید.
  5. حرکت را به تعداد توصیه شده انجام دهید.
  6. تمرین را با دست دیگر تکرار کنید.

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here