پل از بغل

0
978
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

عضلات اصلی : شکم- عضله مایل خارجی شکم

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : پل از بغل
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : شکم- عضله مایل خارجی شکم
عضلات دیگر : سرشانه
تجهیزات : تنها بدن
سطح تمرین : مبتدی

تصاویر تمرین پل از بغل

پل از بغل
پل از بغل

آموزش تمرین پل از بغل

این حرکت روی عضله مایل خارجی شکم تمرکز داشته و باعث تقویت آن ها می شود. به کنار روی زمین دراز کشیده و وزن بدن خود را بین ساعد و کنار پای خود قرار دهید. این وضعیت را برای مدت ۳۰ الی ۶۰ ثانیه حفظ کنید.

حرکت را روی سمت دیگر نیز تکرار نمایید.

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here