پل باسن با یک پا

0
2271
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

عضلات اصلی : باسن

پل زدن باسن با یک پا

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : پل باسن با یک پا
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : باسن
عضلات دیگر : همسترینگ
تجهیزات : تنها بدن
سطح تمرین : مبتدی

تصاویر تمرین پل باسن با یک پا

پل باسن با یک پا
پل باسن با یک پا

آموزش تمرین پل باسن با یک پا

  1. روی زمین دراز بکشید و پاهای خود را از ناحیه زانو خم کنید.
  2. یکی از پاهایتان را از زمین بلند کرده و زانوی خود را بطرف سینه ی خود بکشید.  این وضعیت شروع حرکت است.
  3. از طریق هدایت پاشنه ی پا حرکت را انجام دهید، ران خود را بالا کشیده و باسن خود را از روی زمین بلند کنید.
  4. تا جایی که می توانید باسن را بالا آورده، اندکی مکث کنید و سپس به وضعیت شروع حرکت بازگردید.
  5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.
  6. تمرین را با پای دیگر نیز انجام دهید.

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here