ساق پا با دستگاه اسمیت

0
4422
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

عضلات اصلی : ساق پا

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : ساق پا با دستگاه اسمیت
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : ساق پا
عضلات دیگر : -
تجهیزات : دستگاه اسمیت
سطح تمرین : مبتدی

تصاویر تمرین ساق پا با دستگاه اسمیت

ساق پا با دستگاه اسمیت
ساق پا با دستگاه اسمیت

آموزش تمرین ساق پا با دستگاه اسمیت

  1. یک تخته یا صفحه را زیر میله دستگاه اسمیت قرار دهید. ارتفاع دستگاه را در حالتی قرار دهید که کمی از ارتفاع شانه های شما کمتر باشد. بعد از انتخاب ارتفاع مناسب و اضافه کردن وزنه های متناسب با توانایی خود به میله دستگاه، با پنجه های پا روی صفحه های روی زمین رفته و میله دستگاه اسمیت را روی شانه های خود از پشت قرار دهید.
  2. هالتر را با دو دست خود گرفته و آن را بچرخانید تا از حالت قفل خارج شود. این وضعیت شروع حرکت است.
  3. پاشنه های پا را از زمین بلند کرده و عضلات ساق را منقبض کنید. در طول انجام حرکت زانوها نباید خم شوند. در وضعیت بالایی حرکتی یک ثانیه مکث داشته باشید.
  4. به آرامی
  5. به آرامی و با انجام عمل دم پاشنه ها را پایین آورده و به وضعیت شروع حرکت بازگردانید.
  6. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here