پرس سرشانه با دمبل ایستاده متناوب

0
311
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

عضلات اصلی : سرشانه

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : پرس سرشانه با دمبل ایستاده متناوب
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : سرشانه
عضلات دیگر : -
تجهیزات : دمبل
سطح تمرین : مبتدی

تصاویر تمرین پرس سرشانه با دمبل ایستاده متناوب

پرس سرشانه با دمبل ایستاده متناوب
پرس سرشانه با دمبل ایستاده متناوب
پرس سرشانه با دمبل ایستاده متناوب
پرس سرشانه با دمبل ایستاده متناوب

تصاویر تمرین پرس سرشانه با دمبل ایستاده متناوب برای خانم ها

پرس سرشانه با دمبل ایستاده متناوب خانم ها
پرس سرشانه با دمبل ایستاده متناوب خانم ها
پرس سرشانه با دمبل ایستاده متناوب خانم ها
پرس سرشانه با دمبل ایستاده متناوب خانم ها

آموزش تمرین پرس سرشانه با دمبل ایستاده متناوب

  1. یک دمبل در هر دست گرفته و راست بایستید. دمبل ها را تا سطح سرشانه ها بالا آورده به طوری که کف دست ها به سمت جلو باشد. این وضعیت شروع حرکت است.
  2. یک دست را بالا برده و دست دیگر را در جای خود ثابت نگه دارید. هنگام اجرای تمرین خم نشده و ضربه ناگهانی وارد نکنید.
  3. پس از یک مکث کوتاه، دمبل را پایین آورده و به وضعیت شروع حرکت بازگردید.
  4. تمرین را با دست دیگر اجرا کنید.
  5. حرکت را به تعداد توصیه شده به صورت متناوب انجام دهید.

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here