شکم ایستاده با سیم کش

0
8310
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

عضلات اصلی : شکم

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : شکم ایستاده با سیم کش
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : شکم
عضلات دیگر : سرشانه
تجهیزات : سیم کش
سطح تمرین : مبتدی

تصاویر تمرین شکم ایستاده با سیم کش برای آقایان

شکم ایستاده با سیم کش
شکم ایستاده با سیم کش

تصاویر تمرین شکم ایستاده با سیم کش برای خانم ها

شکم ایستاده با سیم کش خانم ها
شکم ایستاده با سیم کش خانم ها

آموزش تمرین شکم ایستاده با سیم کش

  1. یک دسته تکی را به دستگاه سیم کش متصل کرده و پولی دستگاه را روی بالاترین مقدار خود تنظیم کنید.
  2. در حالی که کنار بدن شما به سمت دستگاه است، با یک دست دسته را گرفته و یک قدم از دستگاه فاصله بگیرید. فاصله شما تا پولی باید تقریبا به اندازه طول دست شما باشد. دست شما باید با سیم در یک راستا باشد.
  3. پاهای خود را به اندازه عرض شانه ها باز کرده و با دست دیگر خود هم، دسته را بگیرید. دسته باید توسط دو دست شما نگه داری شود.دست های شما باید کاملا کشیده باشند.
  4. دسته را پایین آورده و با چرخاندن بدن خود آن را به سمت زانوی جلویی خود منتقل کنید.
  5. پشت و بازو های خود را کاملا صاف نگه دارید. برای کامل شدن محدوده حرکت، در حالی که عضلات شکم را منقبض کرده اید، پاشنه پای خود را چرخانده و زانوهای خود را مقداری خم کنید.
  6. فاصله پاها و راست بودن دست ها را در کلیه مراحل کنترل نمایید. به آرامی و در وضعیت کنترل شده دسته را به جایگاه شروع حرکت بازگردانید.
  7. حرکت را تا ناتوانی عضله انجام دهید.
  8. جای خود را تنظیم کرده و با سمت دیگر مجدد حرکت را تکرار کنید.

نکته: برای اطمینان از هماهنگی عصب و عضله، در کلیه مراحل اجرای تمرین عضلات شکم خود را منقبض نگه دارید.

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here