پشت بازو سیم کش ایستاده تک دست بالای سر

0
1728
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

عضلات اصلی : پشت بازو

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : پشت بازو سیم کش ایستاده تک دست بالای سر
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : پشت بازو
عضلات دیگر : شانه ها، سینه
تجهیزات : سیم کش
سطح تمرین : متوسط

تصاویر تمرین پشت بازو سیم کش ایستاده تک دست بالای سر

پشت بازو سیم کش ایستاده تک دست بالای سر
پشت بازو سیم کش ایستاده تک دست بالای سر

راهنمای تمرین پشت بازو سیم کش ایستاده تک دست بالای سر

  1. دستگیره ی تکی را با دست چپ در کنار دستگاه سیم کش بگیرید. دستگیره را از دستگاه دور کرده در کنار خود قرار دهید در حالی که کاملا بازوی خود را صاف می گیرید. اکنون با استفاده از هر دو دست دستگیره را بصورت مستقیم بالای سر خود برده بطوری که کف دستتان رو به جلو باشد. بازوی بالایی خود را کاملا قائم گرفته(عمود بر زمین) و برای کمک به ثابت بودن و تعادل، دست راست خود را روی آرنج چپ قرار دهید. این حالت آغازین حرکت می باشد.
  2. بازوی بالایی خود را نزدیک سر خود و عمود بر زمین نگه داشته و دستگیره را با یک حرکت نیم دایره ای در پشت سر خود پایین بیاورید تا جایی که ساعدتان عضله ی جلو بازویتان را لمس کند. توجه: بازوی بالایی باید ثابت بوده و فقط ساعد باید حرکت کند. در حین این حرکت عمل دم را انجام دهید.
  3. با کمک عضله ی پشت بازوی خود دستگیره را به حالت آغازین بالا ببرید، در حین این حرکت عمل بازدم را انجام دهید.
  4. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.
  5. با بازوی دیگر تمرین را تکرار کنید.

 

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here