جلوبازو ایستاده سیم کش تک دست

0
715
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

عضلات اصلی : جلوبازو

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : جلوبازو ایستاده سیم کش
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : جلوبازو
عضلات دیگر : -
تجهیزات : سیم کش
سطح تمرین : متوسط

تصاویر تمرین جلوبازو ایستاده سیم کش تک دست برای آقایان

جلوبازو ایستاده سیم کش تک دست
جلوبازو ایستاده سیم کش تک دست

تصاویر تمرین جلوبازو ایستاده سیم کش تک دست برای خانم ها

جلوبازو ایستاده سیم کش تک دست خانم ها
جلوبازو ایستاده سیم کش تک دست خانم ها

آموزش تمرین جلوبازو ایستاده سیم کش تک دست

  1. پولی دستگاه سیم کش را روی پایین ترین ارتفاع تنظیم کرده و یک دسته تکی به آن متصل کنید و آن را بگیرید. به اندازه کافی از دستگاه فاصله بگیرید تا وزنه توسط عضلات بازو مهار شود. برای اجرای این تمرین می توانید هم رو به روی دستگاه سیم کش قرار بگیرد و هم به آن پشت کنید.
  2. کف دست باید به سمت بیرون بوده و قسمت بالایی دست حرکتی نداشته باشد. دست ازاد خود را روی کمر قرار دهید. این وضعیت شروع حرکت است.
  3. به آرامی و با ثابت نگه داشتن بازو، دست را بالا آورده تا زمانی که ساعد با عضلات جلوبازو تماس برقرار کند. هنگام اجرای این بخش از حرکت عمل بازدم را انجام دهید. نکته: فقط ساعد باید حرکت داشته باشد.
  4. در قسمت بالایی حرکت یک ثانیه مکث کرده و عضلات جلوبازو را منقبض کنید. به آرامی و با انجام عمل دم دسته را پایین آورده و به وضعیت شروع حرکت بازگردید.
  5. تمرین را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.
  6. دست را عوض کرده و تمرین را تکرار نمایید.

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here