صفحه اصلی برچسب ها بغل

برچسب: بغل

دو عدد دمبل روبروی یک میز صاف قرار دهید.
با انگشتان پا و دست هایی که از عرض شانه ها بازتر هستند در حالت شنا قرار گیرید.

مطالب جدید

برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی بدن ممتاز
برنامه بدنسازی میانبر لاغری

تمرینات برتر

بارفیکس دست باز

بارفیکس دست باز

دست ها را بیشتر از عرض شانه ها باز کرده و میله بارفیکس را نگه دارید. با دست های کاملا کشیده آویزان شوید. این وضعیت شروع حرکت است.

آخرین کلیپ ها