صفحه اصلی برچسب ها بغل

برچسب: بغل

شنا به پلانک بغل
با انگشتان پا و دست هایی که از عرض شانه ها بازتر هستند در حالت شنا قرار گیرید.
نشر بغل نشسته روی میز
دو عدد دمبل روبروی یک میز صاف قرار دهید.

تازه‌ها

بدنسازی در خانه

آخرین کلیپ ها