صفحه اصلی برچسب ها جعبه

برچسب: جعبه

پرش متناوب روی جعبه از کنار
یک جعبه با ارتفاع مناسب را سمپ چپ خود گذاشته و پای چپ را وسط آن قرار دهید.
پرش روی جعبه از جلو خانم ها
یک جعبه با ارتفاع مناسب را جلوی خود قرار داده و در فاصله 30 تا 60 سانتی متری آن بایستید. پاهای شما باید به اندازه عرض شانه ها باز شده باشند.

تازه‌ها

بدنسازی در خانه

آخرین کلیپ ها