صفحه اصلی برچسب ها ساق

برچسب: ساق

پرش در جا با خم کردن زانو
در یک وضعیت راحت ایستاده و زانوهای خود را مقداری خم کنید. دست ها را رو به روی خود قرار داده و کف آن ها را به سمت پایین بگیرید.
پرس ساق پا برای خانم ها
صندلی را طوری تنظیم کرده که در حالت شروع زانوهایتان اندکی خم باشند. گردی پای شما باید محکم در قسمت نگهدارنده قرار گیرد.

تازه‌ها

بدنسازی در خانه

آخرین کلیپ ها