صفحه اصلی برچسب ها فلای

برچسب: فلای

فلای بالا سینه با دمبل
یک دمبل در هر دست گرفته و روی یک میز شیب دار که با شیب کمتر از 30 درجه است دراز بکشید.
فلای معکوس
برای شروع روی یک میز شیب دار با سینه و شکم پایین دراز بکشید. با کف دستان رو به یکدیگر یک دمبل در هر دست بگیرید( خنثی گرفتن).

تازه‌ها

بدنسازی در خانه

آخرین کلیپ ها