صفحه اصلی برچسب ها متناوب

برچسب: متناوب

پرس سرشانه با دمبل ایستاده متناوب
یک دمبل در هر دست گرفته و راست بایستید. دمبل ها را تا سطح سرشانه ها بالا آورده به طوری که کف دست ها به سمت جلو باشد. این وضعیت شروع حرکت است.

تازه‌ها

بدنسازی در خانه

آخرین کلیپ ها