صفحه اصلی برچسب ها میانبر افزایش حجم

برچسب: میانبر افزایش حجم

برنامه بدنسازی ۱۲ هفته ای جیم استوپانی برای افزایش حجم
امروز روز شصت و هشتم برنامه و روز تمرینات ستون بدن است! فراموش نکنید که هر اسکوات، پرس یا ددلیفت شما را یک قدم به هدفتان نزدیک تر می کند.
برنامه بدنسازی ۱۲ هفته ای جیم استوپانی برای افزایش حجم
روز شصت و هفتم روز ساختن سرشانه های بزرگ، کول های قوی و ساق های قدرتمند است. برای یک تمرین اساسی و سخت آماده شوید.
برنامه بدنسازی ۱۲ هفته ای جیم استوپانی برای افزایش حجم
روز شصت و ششم روز استراحت فعال است. دکتر استوپانی در روزهای استراحت به شما نکات طلایی را آموزش می دهد.
برنامه بدنسازی ۱۲ هفته ای جیم استوپانی برای افزایش حجم، پشت، جلوبازو و شکم
روز شصت و پنجم روز ساخت عضلات هفتی پشت است! این کار با ساخت جلوبازوهای بزرگ همراه است. تمرینات شکم را هم امروز انجام می دهیم.
برنامه بدنسازی ۱۲ هفته ای جیم استوپانی برای افزایش حجم، سینه و پشت بازو
امروز بار دیگر به عضلات آینه ای خود حمله می کنیم. در روز شصت و چهارم عضلات سینه را بسوزانید، پشت بازوها را شکنجه دهید و ساق ها را منفجر کنید.
برنامه بدنسازی ۱۲ هفته ای جیم استوپانی برای افزایش حجم
در روز شصت و سوم که فردا باید به باشگاه برگردید و سخت کار کنید. دستور امروز دکتر درباره بتا آلانین است.
برنامه بدنسازی ۱۲ هفته ای جیم استوپانی برای افزایش حجم
امروز روز شصت و دوم و روز استراحت فعال شماست. دکتر استوپانی در روزهای استراحت به شما نکات طلایی را آموزش می دهد.
برنامه بدنسازی ۱۲ هفته ای جیم استوپانی برای افزایش حجم
امروز روز شصت و یکم برنامه و روز تمرینات ستون بدن است! فراموش نکنید که هر اسکوات، پرس یا ددلیفت شما را یک قدم به هدفتان نزدیک تر می کند.

تازه‌ها

بدنسازی در خانه

آخرین کلیپ ها