صفحه اصلی برچسب ها نشر جلو

برچسب: نشر جلو

نشر جلو با هالتر
در حالی که کاملا راست ایستاده اید ، یک هالتر را با فاصله عرض شانه ها بلند کرده و در دست بگیرید . کف دست ها باید به سمت بدن باشد .
نشر جلو با دمبل روی میز شیبدار
روی یک میز شیبدار با زاویه بین 30 تا 60 درجه نشسته و در هر یک از دست های خود یک دمبل نگه دارید.
نشر جلو با دمبل
یک جفت دمبل را برداشته و کاملا راست بایستید . دمبل ها را با بازوهای کشیده جلوی ران های خود نگه دارید . کف دست ها باید به سمت ران ها باشد . این وضعیت شروع حرکت است .

تازه‌ها

بدنسازی در خانه

آخرین کلیپ ها