صفحه اصلی برچسب ها پل

برچسب: پل

این حرکت روی عضله مایل خارجی شکم تمرکز داشته و باعث تقویت آن ها می شود.
روی زمین دراز بکشید و پاهای خود را از ناحیه زانو خم کنید.

مطالب جدید

برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی بدن ممتاز
برنامه بدنسازی میانبر لاغری

تمرینات برتر

بارفیکس دست باز

بارفیکس دست باز

دست ها را بیشتر از عرض شانه ها باز کرده و میله بارفیکس را نگه دارید. با دست های کاملا کشیده آویزان شوید. این وضعیت شروع حرکت است.

آخرین کلیپ ها